Výstavy a exkurze

V roce 2017 byla uspořádána exkurze a výstava hub na Přimdě (23. 9.) a výstava hub v Tachově (30. 9.).

V roce 2018 proběhly tyto akce pro veřejnost: exkurze u Kdyně (15. 4.), výstava hub na Dni pralesů na Idině Pile (14. 7.), výstava hub ve Staších (11. 8.), exkurze a výstava hub v Tachově (28. - 29. 9.) a exkurze v Caparticích a výstava hub v Klenčí pod Čerchovem (13. - 14. 10.).

V roce 2019 se konala výstava hub na Dni Národního parku Šumava na Rokytě (13. 7.), výstava hub ve Staších (10. 8.) a exkurze v Českém lese a výstava hub v Klenčí pod Čerchovem (12. - 13. 10.).