Území projektu

 

Území projektu

Tento projekt poprvé nabízí možnost propojit znalosti o houbách v přeshraničním regionu Šumavy. Území projektu pokrývá Bavorský les a část Horní Falce na německé straně a na české straně široký pás od Českého lesa po Novohradské hory. Na rakouské straně je území doplněno o přiléhající části Mühlviertel a Waldviertel. Spadají tam dva národní parky, několik přírodních parků a chráněných krajinných oblastí.

Oblast projektu

Území projektu (černá hranice) s národními parky Bavorský les a Šumava (zelená plocha). (obraz: Karasch, Kunze)

Karte_klein

 

 

Legende

 

 

 

Pohled z Lackenbergu na německo-české hranici

Pohled z Debrníku na česko-německé hranici. V pozadí poškození od kůrovce a v popředí přirozené zmlazení. (foto: A. Kunze)

Ukázky stanovišť

1. Rašeliniště

Na území projektu se vyskytuje mnoho rašelinišť jako slatiniště, přechodová rašeliniště, vrchoviště a rašelinné lesy. Vyvinuly se po poslední době ledové před 12000 lety na zamokřených místech, kde začala vznikat rašelina. Rašeliniště jsou stanoviště velmi chudá na živiny, kde jsou zvlášť přizpůsobené rostliny, živočichové a houby.

Kronendach im Moorwald
Bříza pýřitá a smrk na Šumavě Foto: P. Karasch

 

Sonnentau und Torfmoos in einem Niedermoor
Rosnatka okrouhlolistá a rašeliník na slatiništi Foto: P. Karasch

 

Také mezi houbami jsou rašeliništní specialisté. Některé houby rostou přímo na rašeliníku (Sphagnum), což se odráží i v jejich jménech jako "sphagnophila" nebo "sphagnorum".

Galerina sphagnorum
Čepičatka rašelinná (Galerina sphagnorum) Foto: P. Karasch

Cíle

Partneři